ÅRSMØTE 15/2-2017

Vi viser til tidligere varsel om årsmøte, som finner sted 15/2, klokken 18:30, på senteret i Industriveien.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og ha betalt kontingent og treningsavgift pr. januar 2017. Man kan ikke møte eller avgi stemme ved fullmakt, og foreldre har ikke fullmakt til å stemme på sine barns vegne, jfr. Lov for Skedsmo Tan Gun Takewondo IL, §6. Vi vil allikevel invitere alle foreldre og medlemmer til årsmøtet, og etter det formelle møtet er avsluttet vil vi gjerne høre hva dere måtte ha på hjertet.

Saksliste, årsberetning og forslag til organisasjonsplan finner du her. Regnskap vil bli sendt til medlemmene på mail. Si fra hvis du ikke har mottatt det. Det vil ikke bli delt ut papirkopier på møtet, men dokumentene vil bli vist med projektor.

Vi håper så mange som mulig vil komme. Valgkomiteen vil presentere forslag på kandidater til verv, så du risikerer ikke å bli "presset" til å ta på deg verv :-)

Vel møtt!

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square