top of page

GRADERINGSREGLER

I Taekwondo Alliance Norway har vi følgende retningslinjer når det kommer til graderinger:

 

1. Alle graderinger skal gjennomføres av godkjent TAN Master med min. 4 Dan

 

2. Graderingene skal bygges på TAN graderingspensum, sensor bestemmer hva som skal vises utifra pensum til de enkelte grader.

 

3. Det er elevens ansvar å være klar til gradering, ha satt seg godt inn i pensum og fått godkjenning fra instruktør til å gradere.

 

4. Det å bestå en grad er ingen selvfølge men noe man jobber hardt for å oppnå, i TAN skal vi holde et høyt teknisk nivå og alle har ansvar for dette.

 

5. Alle skal ha drakt med merker og belte under gradering tilsvarende sin grad.

 

6. Graderingene gjennomføres 2 ganger i året, sommer/jul, hvis ikke annet er avtalt med Master.

 

7. I TAN har vi 10 cup grader hvor hver grad er like verdifull, man starter på hvit belte 10 cup og første gradering er opp til 9 cup.

 

8. I TAN har vi 9 sortbelte grader kalt Dan som igjen deles inn: 1-3 Dan Instruktør / 4-6 Dan Master / 7-9 Dan Grandmaster

 

9. Elever som graderes til sort belte og er under 15 år får en Poom grad, dette er den samme som Dan kun for junior. Når eleven blir 15 år kan man bruke helt sort belte og drakt med sort kant.

 

10. I TAN må man være minimum 23 år for å få lov til å gradere opp til Mastergrad 4 Dan. Mastergrad er en stor grad og man skal være moden både teknisk og mentalt for å ta på seg et slikt ansvar. Det stilles krav til modenhet, god formidlingsevne, lederegenskaper og empati i rollen som Master. Tenåringer har som regel ikke utviklet ferdig disse egenskapene og kan da lettere havne i konflikt med mennesker grunnet kommunikasjonsproblemer.

2 ganger i året (3 ganger på Kid Kick) arrangerer vi gradering hvor elevene har mulighet til å gå opp en ny grad. De har da i månedene før trent på sitt pensum og pugget det slik at de kan stå frem og vise alt det de skal og belønnes med et nytt belte.

Pensum er de 2 første hyongene, avtalt kamp og frikamp, fra og med blått belte får man også en teoriprøve og brekking. Dan gradering foregår bare på sommerleir.

Hvert år i juni arrangeres det en sommerleir hvor man kommer sammen en helg fylt med trening og moro, som avsluttes med en gradering på søndagen.

Vi er flere hundre elever som trener sammen hele helgen med forskjellige instruktører og Mastere som har tatt turen til oss, en sosial og veldig hyggelig leir.

Endring av graderingspensum 10 cup

Etter en gjennomgang av graderingspensum har Masterutvalet i TAN kommet frem til følgende endring som vil gjelde fra 1/1-2017 og være effektivt fra Sommergradering 2017.

 

Cup gradene våre er delt inn i 10 grader hvor hver grad er like viktig og et steg på veien mot sort belte, vi har over en periode nå jobbet med å synliggjøre og forsterke graden 9 cup.

Tidligere ble denne graden sett på som stryk til gradering, noe som absolutt ikke stemmer. 9 cup er en grad på lik linje med alle andre cup grader og det er viktig at dette forstås av alle, derfor har Masterutvalget kommet frem til en liten endring i pensum for å gjøre oppstarten for nye elever litt enklere.

 

Pensum for 10 cup endres fra 2 hyonger + avtalt kamp/frikamp til 1 hyong +avtalt kamp/frikamp. 10 cup går da gradering til 9 cup. Det vil da si at hvit belte på første gradering skal vise:

Chon Ji

Avtalt kamp 1-3

Fri kamp

 

Vi tror at på denne måten vil vi heve nivået til alle som starter å trene i en TAN klubb, instruktørene får bedre tid til å lære bort pensum grundig og vi har fordelt pensumet utover begge hvit belte gradene. De som da består gradering og får 9 cup skal da lære Tan Gun frem mot neste gradering opp til gult 8 cup. 9 Cup pensum blir da:

 

Chon Ji + Tan Gun

Avtalt kamp 1-3

Fri kamp

På denne måten vil målet være at alle består den første graderingen opp til 9 cup. Hvis man har elever som viser stor forståelse for teknikk og tar pensum veldig lett er man fritt til å lære de Tan Gun også, men pensum de skal vise på gradering vil fortsatt kun være Chon Ji. På lik linje som alle andre cup graderinger vil alle bedømmes likt og det vil ligge en mulighet til å gå direkte opp til 8 cup hvis sensorpanelet mener at dette er rett, det er dog viktig at instruktør forklarer at man graderer til en og en cup grad slik at elevene ikke blir skuffet hvis de "kun" går opp en grad.

bottom of page