top of page

STYRET FOR 2020

Følgende styre ble valg på årsmøtet 2020:

Styreleder: Simen Solbakken

Nestleder: Beate Lund-Kongsrud

Kasserer: Hege Kristine Moa

Ungdomsrepresentant: Jesper Grinaker Hagen

Foreldrerepresentant: Malen Sulen Nyhus

Varamedlem: Mitchell (Bao) Nguyen

E-post til styret: styret@tangun-tkd.no

Morten Sunnset Larsen er klubbens Master, og møter i styret ved behov. Master er også Skedsmo Tan Gun TKD sitt ansikt utad.

De enkelte styremedlemmenes oppgaver er beskrevet i organisasjonsplanen.

 

Utover de som sitter i styret har følgende personer tatt på seg spesielt ansvar, og vil bli invitert til å delta på styremøtene:

- Dugnadssjef Kåre M. Gjermshus

- Sosialsjef Mathilde Hagen

- WEB/Kommunikasjon Tina Bruun Falch

bottom of page