STYRET FOR 2019

Følgende styre ble valg på årsmøtet 2019:

Styreleder

Simen Solbakken

Nestleder

Beate Lund-Kongsrud

Kasser

Hege Kristine Hjelvin

Ungdomsrepresentant

Jesper Grinaker Hagen

Foreldrerepresentant

Sung Yee Wong

Varamedlem

Mitchell (Bao) Nguyen

Please reload

E-post til styret: styret@tangun-tkd.no

Morten Sunnset Larsen er klubbens Master, og møter i styret ved behov. Master er også Skedsmo Tan Gun TKD sitt ansikt utad.

De enkelte styremedlemmenes oppgaver er beskrevet i organisasjonsplanen.

 

Utover de som sitter i styret har følgende personer tatt på seg spesielt ansvar, og vil bli invitert til å delta på styremøtene:

- Dugnadssjef Kåre M. Gjermshus

- Sosialsjef Mathilde Hagen

- WEB/Kommunikasjon Tina Bruun Falch